De kosten per inschrijving voor 4 dagen zijn 5 euro wanneer je jezelf digitaal inschrijft via de website. 

Als je jezelf niet via de website hebt ingeschreven heb je de eerste dag van de avond4daagse de mogelijkheid om je bij de start in te schrijven.

De kosten voor inschrijven bij de start zijn 10 euro in verband met extra administratiekosten.

Het bestuur van avond4daagse moergestel behoudt zich het recht om bovengenoemde prijzen tussentijds aan te passen.